Úřední deska
Informace

o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2027

svazku obcí Budějovicko - Sever


Návrh rozpočtu na rok 2023

svazku obcí Budějovicko - Sever


Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Stěhování obecního úřadu

S účinností od 25.7.2022 jsou úřední hodiny v nové budově, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov.


Informace k vyřízení osobních dokladů
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2022


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejnoprávní smlouva

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Krizový štáb obce

Informace


Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Informace víceúčelové hřiště
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění