Úřední deska
Mateřská škola Adamov seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020
Návrh závěrečného účtu

svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2018


Oznámení

o době a místě konání voleb


Daň z nemovitých věcí
Závěrečný účet za rok 2018 obce Adamov
Informace

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Adamov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 24. a 25. května 2019


Návrh

závěrečného účtu za rok 2018 obce Adamov


Smlouva o poskytnutí finanční dotace

pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Adamov


Návrh

závěrečného účtu DSO Adamov - Hůry za rok 2018


Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Informace poplatky 2019
Informace víceúčelové hřiště
Výsledky voleb

do Senátu Parlamentu ČR II. kolo


Výsledky voleb

do Senátu Parlamentu ČR


Výsledky voleb

do Zastupitelstva obce Adamov


Informace

k dani z nemovitých věcí na rok 2018


Oznámení změna termínu svozu popelnic

S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o.,

SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.


Úřední hodiny v roce 2018
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění