Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM


Opatření obecné povahy

č. 1/2024/OZZL (návrh)


ZRUŠENÍ

11. zasedání zastupitelstva obce Adamov


Envisan-Gem ceník za zpětný odběr odpadu

platný od 1.6.2023


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2023


Veřejná vyhláška

Rozhodnutí - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno


Stěhování obecního úřadu

S účinností od 25.7.2022 jsou úřední hodiny v nové budově, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov.


Informace k vyřízení osobních dokladů
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2022


Veřejnoprávní smlouva

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Krizový štáb obce

Informace


Informace víceúčelové hřiště
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění