Úřední deska
VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemce k obsazení pracovní pozice referent/ka samosprávy


STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY

za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Adamov


Smlouva

číslo 7-2024 o poskytnutí finanční dotace pro rok 2024


INFORMACE

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Adamov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 7. a 8. června 2024


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2024


DAROVACÍ SMLOUVA

Autis Centrum, o.p.s.


Envisan-Gem ceník za zpětný odběr odpadu

platný od 1.6.2023


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2023


Veřejná vyhláška

Rozhodnutí - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno


Informace k vyřízení osobních dokladů
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2022


Krizový štáb obce

Informace


Informace víceúčelové hřiště
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění