Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Rozhodnutí

územní rozhodnutí (o dělení pozemků)
veřejná vyhláška


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Informace poplatky v roce 2020
Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Závěrečný účet za rok 2018 obce Adamov
Smlouva o poskytnutí finanční dotace

pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Adamov


Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Informace víceúčelové hřiště
Oznámení změna termínu svozu popelnic

S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o.,

SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.


Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění