Úřední deska
Závěrečný účet za rok 2021

obce Adamov


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Výsledky přijímacího řízení MŠ Adamov
ikona článkuZápis do MŠ 2022/2023

Elektronický předzápis v termínu 20.-30.4.2022


Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2022


Návrh rozpočtu

obce Adamov na rok 2022


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v obci Adamov


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství


Veřejnoprávní smlouva

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


MŠ Adamov přijaté děti na školní rok 2020-2021
INFORMACE OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
po domluvě se zřizovatelem MŠ otevíráme od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických podmínek.
Přílohou jsou přijatá opatření a nutné přílohy k vyplnění.


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Rozhodnutí

hejtmanky Jihočeského kraje


Krizový štáb obce

Informace


Informace o uzavření MŠ Adamov

S účinností od 16.3.2020 do odvolání je uzavřena Mateřská škola Adamov z důvodu přijetí opatření ve stavu nouze. V případě potřeby potvrzení kontaktujte ředitelku MŠ pí Kamilu Lukschovou na tel: 606050543. Děkujeme za pochopení


Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Informace víceúčelové hřiště
Oznámení změna termínu svozu popelnic

S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o.,

SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.


Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění