Úřední deska
Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje


Dražební vyhláška

o prodeji movitých věcí


Oznámení stanovení místní úpravy provozu

veřejná vyhláška


Úřední hodiny - změna

Po dobu rekonstrukce budovy s účinností od 7.9.2020 upravujeme úřední hodiny takto:
Pondělí 11:00 - 20:00 hod
Středa 09:00 - 13:00 hod.
Děkujeme za pochopení. V nutných případech kontaktujte pana starostu na tel: 774240463.


Informace

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Adamov pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2019
MŠ Adamov přijaté děti na školní rok 2020-2021
INFORMACE OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
po domluvě se zřizovatelem MŠ otevíráme od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických podmínek.
Přílohou jsou přijatá opatření a nutné přílohy k vyplnění.


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Informace úřední hodiny

S účinností od 20.4.2020 jsou úřední hodiny v běžném režimu:
Pondělí 11:00 - 20:00
Úterý a čtvrtek 9:00 - 13:00
Středa 9:00 - 17:00


Rozhodnutí

hejtmanky Jihočeského kraje


Krizový štáb obce

Informace


Informace poplatky za svoz komunálního odpadu

Z důvodu zavedení opatření ve stavu nouze Obecní úřad Adamov nebude uplatňovat sankce za pozdní placení poplatků za svoz komunálního odpadu do 31.5.2020. Prosíme občany, aby využili možnost placení bezhotovostně, známky na popelnice budou poté dodány do schránek.


Informace o uzavření MŠ Adamov

S účinností od 16.3.2020 do odvolání je uzavřena Mateřská škola Adamov z důvodu přijetí opatření ve stavu nouze. V případě potřeby potvrzení kontaktujte ředitelku MŠ pí Kamilu Lukschovou na tel: 606050543. Děkujeme za pochopení


Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov


Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Smlouva o poskytnutí finanční dotace

pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Adamov


Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Informace víceúčelové hřiště
Oznámení změna termínu svozu popelnic

S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o.,

SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.


Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění