Knihovna

Knihovna v Adamově

Obecní knihovna v Adamově
Nad Pláckem 347, Adamov

Online katalog knihovny: 

https://adamov.knihovnybudejovicka.cz/arl-reg/cs/index/

zde můžete: 

  • vybrat knihy dostupné v naší knihovně,
  • spravovat své výpůjčky,
  • rezervovat knihy.

To vše z pohodlí Vašeho domova. 

Knihovník: paní Vlasta Ryplová

Kontakt: knihovna@adamovcb.eu

Výpůjční hodiny:
středa 15:00 - 17:00 hod

Zřizovací listina knihovny
Knihovní řád