Svazek obcí Budějovicko - Sever

Oznámení o zveřejnění

Rozpočtu, Rozpočtových opatření, Střednědobého výhledu a Závěrečného účtu

dokumenty zde - http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52

 

 

Všechny dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní svazku.

kontakt:
Romana Ranglová
tel.: 602 209 398