Úřední deska

Krizový štáb obce

Informace

Starosta obce Adamov za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení zřídil krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán dle § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. ve znění zákona č. 430/2010 Sb..

Krizový štáb obce v rámci připravenosti na řešení krizových situací přiměřeně vykonává činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Starosta do krizového štábu obce zařadil osoby nezbytné pro přípravu na krizové situace a jejich řešení:

Petr Schicker - starosta      tel: 724192156, 774240463

Martin Proško - místostarosta  tel: 608966569

Karel Dvořák - velitel jednotky hasičů

Jiří Janura - člen jednotky hasičů

Jana Roučková - zaměstnanec obce

Mgr. Pavla Doubková - sociální oblast

MUDr. Pavel Churan - odborný lékař