Úřední deska

Krizový štáb obce

Informace

Starosta obce Adamov za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení zřídil krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán dle § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. ve znění zákona č. 430/2010 Sb..

Krizový štáb obce v rámci připravenosti na řešení krizových situací přiměřeně vykonává činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Starosta do krizového štábu obce zařadil osoby nezbytné pro přípravu na krizové situace a jejich řešení:

Petr Schicker - starosta      tel: 724192156, 774240463

Martin Proško - místostarosta  tel: 608966569

Karel Dvořák - velitel jednotky hasičů  tel: 607 290 841

Jiří Janura - člen jednotky hasičů  tel: 777 134 713

Jana Roučková - zaměstnanec obce tel: 387 228 075, 775 879 015

Mgr. Pavla Doubková - sociální oblast  tel: 774 240 463, 608 966 569

 

MUDr. Pavel Churan - odborný lékař v oblasti psychiatrie  tel: 725 975 504