Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2024

smlouva