Úřední deska

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

informace