Osobní údaje

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

č.j. OUA-333/2019


Oznámení pověřence

oznámení


Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Adamov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Stavební řízení
Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řáduOvěřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 10 letMatrika
Účel zpracování: vedení matrik
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ
Doba uchování: 100 letEvidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 20 letObecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, soudy
Doba uchování: 5 letVydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letVolební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letVolební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Bechyně starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizovánPoskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 15 letHlášení pobytu obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Bechyně
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 letPersonální a mzdová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, soudy, Magistrát města ČB - správní odbor, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)Evidence čtenářů obecní knihovny
Účel zpracování: evidence poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: návštěvníci obecní knihovny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letEvidence plátců příspěvku na provoz mateřské školy
Účel zpracování: evidence poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letŽivotní jubilea občanů
Účel zpracování: zasílání blahopřání k významných životním výročím
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, data narození
Kategorie subjektu údajů: občané obce Adamov starší 65 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován