Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov pro rok 2022

zde