Důležitá telefonní čísla

Nejdůležitější telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém – 112

Policie ČR – 158

Zdravotnická záchranná služba – 155 

Hasiči ČR – 150

Havárie rozvodu el. energie – 800225577

Havárie rozvodu plynu – 1239

Havárie rozvodu vody – 800120112

Poruchy veřejného osvětlení - Petr Schicker 774240463

                     Montela s.r.o.  ing. Radek Ježek 602429962