Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§17 písm. x) zákona o veřejných zakázkách z. č. 137/2006 Sb., po novele provedenou z. č. 55/2012 Sb.

odkaz na profil zadavatele zde


Smlouva o poskytování veřejných služeb

veřejná linková doprava

Smlouva


Smlouva o dílo

k zakázce "Zřízení a rekonstrukce chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde


Smlouva o dílo

k zakázce "Adamov, Hůry - kanalizace, vodovod" zpracování projektové dokumentace

SoD zde


Kompostéry

pro občany obce Adamov

Kupní smlouva zde


Smlouva o dílo

k vypracování projektové dokumentace na stavbu "Adamov, Hůry - kanalizace, vodovod"

SoD


Smlouva o dílo

k zakázce "pasport místních komunikací a aktualizace pasportu a projektu svislého dopravního značení pro obec Adamov"

SoD


Smlouva o dílo č. 028/2015

k zakázce "Adamov, stavební úpravy kanalizace v ulici Nad Městem (1. etapa)"

SoD zde


Smlouva o dílo

k zakázce "Oprava komunikací v obci Adamov"

smlouva o dílo


Smlouva o dílo

k zakázce "Pěší zóny Adamov - stavební úpravy - ulice v Chalupách"

SoD zde


Smlouva o dílo

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde

SoD dodatek 1 zde


Smlouva o dílo

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Rozhodnutí


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Rozhodnutí zde


Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Příloha č. 1_Krycí list separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 33.8 Kb
Příloha č. 2_návrh SoD separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 66 Kb
Příloha č. 3_Sestavení nabídkové ceny separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 33.8 Kb
Příloha č. 4_ jednota.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 182.6 Kb
Příloha č. 4_ královský vrch.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 132 Kb
Příloha č. 4_Pod Ohradou.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 163.4 Kb
Příloha č. 4_Sadová.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 141.9 Kb
Příloha č. 5_Čestné Prohlášení § 53.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 43.5 Kb
Příloha č. 6_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 51.7 Kb
Příloha č. 7_Prohlášení dle § 68.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 36.9 Kb
Výzva a ZD Adamov separovaný odpad.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 633.7 Kb

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Příloha č. 1_Krycí list.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 34.8 Kb
Příloha č. 2_Koncept smlouvy.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 108.5 Kb
Příloha č. 3_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 56.8 Kb
Příloha č. 4_Sestavení nabídkové ceny.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 33.8 Kb
Příloha č. 5_Subdodavatelé.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 34.3 Kb
Příloha č. 6_Prohlášení dle § 68.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 36.9 Kb
Příloha č. 7_Rozsah a vymezení služeb.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 35.8 Kb
Příloha č. 8_Čestné Prohlášení § 53.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 43.5 Kb
ZD Adamov komunál.pdf Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 831.3 Kb

Projekt

"Revitalizace veřejné zeleně v obci Adamov u Česjých Budějovic - INTRAVILÁN"

Smlouva o dílo


Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení Operačního programu životního prostředí na akci:
"Revitalizace veřejné zeleně v obci Adamov u Česjých Budějovic - INTRAVILÁN"

zde


Zakázka

"STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ MŠ A OÚ V OBCI ADAMOV"

Smlouva o dílo č. SoD 715/12 zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zde

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zde


Zadávací dokumentace veřejných zakázek


Na tomto místě naleznete zadávací dokumentaci veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Pokud zde žádnou zadávací dokumentaci nenajdete, znamená to, že Obec Adamov aktuálně žádnou veřejnou zakázku nevyhlašuje.