Aktuality

Informace poplatky v roce 2020

Rozpočtové opatření
č. 7/2019

Českobudějovický deník 24. 9.2019

Závěrečný účet DSO Adamov - Hůry za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obce Adamov

Souhlas se zasíláním informačních zpráv

Informace víceúčelové hřiště

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace