Aktuality

Termíny sobot sběrného dvora ENVISAN-GEM

Úřední hodiny - letní provoz
V termínu od 15.7.2019 do 23.8.2019 úřední hodiny každé pondělí 11:00 až 20:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Závěrečný účet DSO Adamov - Hůry za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obce Adamov

Souhlas se zasíláním informačních zpráv

Informace víceúčelové hřiště

Rozpočtové opatření
číslo 2/2018

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace