Aktuality
Rozpočet na rok 2024
obce Adamov
více
Obecně závazná vyhláška
obce Adamov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
ÚZEMNÍ PLÁN ADAMOV
S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU (k. ú. Adamov u Českých Budějovic) Datum nabytí účinnosti: 07.10.2023
více
Envisan-Gem ceník za zpětný odběr odpadu
platný od 1.6.2023
více
Informace k vyřízení osobních dokladů
více
Strategický plán rozvoje obce 2021-2024
více