Aktuality

Mateřská škola Adamov seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020

Daň z nemovitých věcí

Závěrečný účet DSO Adamov - Hůry za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obce Adamov

Souhlas se zasíláním informačních zpráv

Návrh
závěrečného účtu DSO Adamov - Hůry za rok 2018

Informace poplatky 2019

Informace víceúčelové hřiště

Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo

Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov

Rozpočtové opatření
číslo 2/2018

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace