ikona článku AED - automatický externí defibrilátor

Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zakoupení automatického externího defibrilátoru AED. Dnes proběhlo předání a zaškolení za přítomnosti členů zásahové jednotky hasičů. AED bude zatím k dispozici na obecním úřadě a bude přítomen i na všech společenských akcích. Po dokončení multifunkční budovy, jejíž výstavba začíná příští týden, bude umístěn na její vnější zdi. Za účelem seznámení se s přístrojem, plánujeme odborné školení pro veřejnost. O termínu vás budeme informovat. Nikdo z nás nechce AED nikdy použít, ale kdyby se podařilo díky němu zachránit jen jeden lidský život, tak to byla dobrá investice. V příloze najdete fotografie z předání.


ikona článku Loučení s létem 2020

V roce 2020, kdy nás pronásleduje pandemie COVID-19, jsme si kultury v naší obci moc neužili. Doufejme, že budeme mít štěstí a budeme moci uskutečnit naše tradiční Loučení s létem, které pořádáme ve spolupráci s obcí Hůry. Podrobnosti o akci najdete na letáku v příloze článku a tímto jste všichni srdečně zváni.


ikona článku Letní kino v Adamově 2020

Včera bylo poslední promítání našeho adamovského letňáku. Děkujeme všem, kteří přišli a akci podpořili. Svým dobrovolným vstupným zase podpořili Nadaci Konto Bariéry, která pomáhá nemocným dětem. Dnes pan starosta oficiálně před svědky rozpečetil kasičku a spočítal peníze. Vybralo se 7508 Kč, což je skvělá částka. Doufejme, že dětem pomůže. Děkujeme také našim hasičům a hasičkám, kteří pro nás každý den připravili příjemné občerstvení bez kterého by letňák nebyl letňákem. Pokud bude zájem, třeba pozveme kinematograf bratří Čadíků i příští rok.


ikona článku Adamovský zpravodaj - celostátní soutěž 2020

Obec Adamov se zúčastnila celostátní soutěže o nejlepší obecní zpravodaj nebo radniční noviny. Náš obecní zpravodaj postoupil z okresního do krajského kola z prvního místa a z krajského do celostátního kola také z prvního místa. V celostátním kole jsme se v kategorii obcí do dvou tisíc obyvatel umístili na druhém místě ze 45 obcí. V příloze článku najdete podrobné hodnocení poroty.