Úřední deska

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY

za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Adamov

Obec Adamov, jako zřizovatel stanovuje tímto dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Adamov

na školní rok 2024/2025 ve výši 600 Kč.

 

 

 

 

 

V Adamově 25.06.2024
Petr Schicker
starosta obce