Úřední deska

Informace víceúčelové hřiště

Vážení občané,

dovolujeme si vám představit záměr vybudování Víceúčelového hřiště pro všechny věkové kategorie. Návrh umístění hřiště je na pozemku „Nad Pláckem“ ve východní části nad Multifunkční budovou. Záměr je ve fázi studie, proto si vás dovolujeme požádat o součinnost ve smyslu návrhů, námětů, připomínek k navrhované stavbě. Naše obec v současné době nemá žádné hřiště, které by mohli využít naši občané všech věkových kategorií pro své volnočasové aktivity.

Vaše dotazy, připomínky či návrhy pište prosím na: starosta@adamovcb.eu nebo info@adamovcb.eu, případně jsem vám k dispozici na tel. čísle 774 240 463 nebo samozřejmě osobní návštěvou na obecním úřadě, kde je možné nahlédnout do studie Víceúčelového hřiště. Studie je zveřejněna na webových stránkách a úřední desce obce Adamov.

Děkuji

Petr Schicker

situace 1

situace 2

situace 3

situace 4

situace 5

situace 6

situace 7

situace 8

situace 9

situace 10

situace v mapě