Právní předpisy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Platnost vyhlášky od 1.1.2023


Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Platnost vyhlášky od 1.1.2023


Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

zrušovací k OZV 1/2010


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Adamov


Nařízení č. 5/2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství