Právní předpisy
Obecně závazná vyhláška

obce Adamov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška

č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o nočním klidu


Nařízení č. 5/2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství