Právní předpisy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Adamov


Obecně závazná vyhláška

č. 1/2014, o místních poplatcích


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ADAMOV,

KTEROU SE UKLÁDAJÍ NĚKTERÉ POVINNOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 10 OBECNÍHO ZŘÍZENÍ
(OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU)


Nařízení č. 5/2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství