O obci
Tisk článku

O naší obci

Informace o obci Adamov

Obec Adamov leží asi 5 km severovýchodně od Č. Budějovic na Lišovském prahu, svažujícím se do českobudějovické kotliny. Obec je urbanisticky zcela srostlá s obcí Hůry a téměř srostlá s městem Rudolfovem. Dnešní obec Adamov má za sebou bohatou historii hornického města. To bylo založeno v letech 1547-1550 pod názvem Ungnodovské Hory při dolech na stříbro a olovnatou rudu jako součást panství Hluboké nad Vltavou. Předpokládá se, že město bylo založeno v katastru zaniklé středověké vsi Příhořany, zmiňované již roku 1378. Urbanistický charakter obce se svou sevřeností a hustotou zástavby odlišuje od okolních obcí a prozrazuje tím charakter a účel původního sídliště. Parcely nemají žádnou vazbu na zemědělskou půdu, protože obyvatelé Adamova v podstatě nikdy žádnou půdu nevlastnili - byli to horníci a později živnostníci a zaměstnanci převážně českobudějovických podniků. Architektonickou památkou je dřívější klasicistní radnice a kulturními památkami jsou sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého. Dnešní Adamov má přes 1000 obyvatel. Poloha Adamova je v těsné blízkosti Českých Budějovic, nejen demograficky ale i dopravně. Obec přitom leží na úbočí Lišovského prahu a tedy již mimo smogovou zónu českobudějovické kotliny. Obytná funkce je proto v rozvojových záměrech obce zcela dominantní. Pro možnost naplňování této funkce, byly v posledních 15 letech vytvořeny předpoklady v podobě vybudování rozhodující infrastruktury a v roce 2022 byla dokončena rozsáhlá výstavba nové multifunkční budovy občanské vybavenosti, jejíž součástí je obecní úřad, společenské sály, hasičská zbrojnice, obecní sklad, obecní byt a přilehlé komunikace. Investičně a co do společenského dosahu se jedná o největší akci v dějinách obce. Multifunkční budova se stala komunitním a společenským centrem.

Statistické údaje

Informace o obci
Počet částí: 1
Katastrální výměra 1030860 m²
Nadmořská výška: 460 - 540 m. n. m.
Počet obyvatel: 1018  (k 31.12.2023)
Průměrný věk: 37,43
Pošta: Rudolfov
Zdravotnické zařízení: Rudolfov
Policie: Lišov
Škola: ZŠ Rudolfov
Vodovod: ano
Kanalizace ano
Plynofikace: ano
Tisk článku