Výbory ZO

Výbory zastupitelstva obce

Informace o výborech zastupitelstva.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva obce na základě zákona o obcích.


Výbor finanční
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

členové komise
Předseda Olga Brůhová
Členové

  Kamila Lukschová

Jiří Nárovec

 

 

 

 


Výbor kontrolní
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

členové komise
Předseda

Ondřej Schuster

Členové

Pavel Štolba

Josef Koupal

 

Další výbory obce:

Kulturní výbor
předseda výboru - Mgr. Bohuslav Bohdal
členové výboru - Eva Janurová, Ludmila Kulhanová