Výbory ZO

Výbory zastupitelstva obce

Informace o výborech zastupitelstva.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva obce na základě zákona o obcích.


Výbor finanční
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

členové komise
Předseda Dipl.-Ing.(BA) Tomáš Hamberger
Členové

Josef Koupal

Pavel Štolba

 

 

 

 


Výbor kontrolní
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

členové komise
Předseda

Olga Brůhová

Členové

  David Kovařík

Jiří Fichta

 

Další výbory obce:

Kulturní výbor
předseda výboru - Bc. Eva Janurová
členové výboru - Martin Proško, Ludmila Kulhanová, Jana Rošlapilová, David Kovařík, Kristýna Schickerová, Petra Schickerová