Výbory ZO

Výbory zastupitelstva obce

Informace o výborech zastupitelstva.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva obce na základě zákona o obcích.


Výbor finanční
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

 
Předseda Jiří Nárovec
Členové

Josef Koupal

Pavel Štolba

 

 

 

 


Výbor kontrolní
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

 
Předseda

Olga Brůhová

Členové

  David Kovařík

Jiří Fichta

 

Další výbory obce:

Kulturní výbor
předseda výboru - Bc. Eva Janurová
členové výboru - Martin Proško, Ludmila Kulhanová, Eva Šauerová, Karel Dvořák, David Kovařík, Bc. Kristýna Schickerová, Ing. Petra Adensamová