Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

o místním poplatku z pobytu

OZV 5/2019