Obec Adamov - Elektronická úřední deska

Veřejné zakázky

Smlouva o poskytování veřejných služeb

veřejná linková doprava

Smlouva


Smlouva o dílo

k zakázce "Zřízení a rekonstrukce chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde


Smlouva o dílo

k zakázce "Adamov, Hůry - kanalizace, vodovod" zpracování projektové dokumentace

SoD zde


Kompostéry

pro občany obce Adamov

Kupní smlouva zde


Smlouva o dílo

k vypracování projektové dokumentace na stavbu "Adamov, Hůry - kanalizace, vodovod"

SoD


Smlouva o dílo

k zakázce "pasport místních komunikací a aktualizace pasportu a projektu svislého dopravního značení pro obec Adamov"

SoD


Smlouva o dílo č. 028/2015

k zakázce "Adamov, stavební úpravy kanalizace v ulici Nad Městem (1. etapa)"

SoD zde


Smlouva o dílo

k zakázce "Oprava komunikací v obci Adamov"

smlouva o dílo


Smlouva o dílo

k zakázce "Pěší zóny Adamov - stavební úpravy - ulice v Chalupách"

SoD zde


Smlouva o dílo

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde

SoD dodatek 1 zde


Smlouva o dílo

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

SoD zde


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Rozhodnutí


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

k veřejné zakázce "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Rozhodnutí zde


Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Příloha č. 1_Krycí list separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 33.8 Kb
Příloha č. 2_návrh SoD separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 66 Kb
Příloha č. 3_Sestavení nabídkové ceny separovaný.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 33.8 Kb
Příloha č. 4_ jednota.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 182.6 Kb
Příloha č. 4_ královský vrch.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 132 Kb
Příloha č. 4_Pod Ohradou.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 163.4 Kb
Příloha č. 4_Sadová.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 141.9 Kb
Příloha č. 5_Čestné Prohlášení § 53.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 43.5 Kb
Příloha č. 6_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 51.7 Kb
Příloha č. 7_Prohlášení dle § 68.doc Oznámení o zahájení zadávacího řízení 36.9 Kb
Výzva a ZD Adamov separovaný odpad.pdf Oznámení o zahájení zadávacího řízení 633.7 Kb

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Příloha č. 1_Krycí list.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 34.8 Kb
Příloha č. 2_Koncept smlouvy.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 108.5 Kb
Příloha č. 3_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 56.8 Kb
Příloha č. 4_Sestavení nabídkové ceny.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 33.8 Kb
Příloha č. 5_Subdodavatelé.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 34.3 Kb
Příloha č. 6_Prohlášení dle § 68.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 36.9 Kb
Příloha č. 7_Rozsah a vymezení služeb.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 35.8 Kb
Příloha č. 8_Čestné Prohlášení § 53.doc Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 43.5 Kb
ZD Adamov komunál.pdf Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 831.3 Kb

Projekt

"Revitalizace veřejné zeleně v obci Adamov u Česjých Budějovic - INTRAVILÁN"

Smlouva o dílo


Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení Operačního programu životního prostředí na akci:
"Revitalizace veřejné zeleně v obci Adamov u Česjých Budějovic - INTRAVILÁN"

zde


Zakázka

"STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ MŠ A OÚ V OBCI ADAMOV"

Smlouva o dílo č. SoD 715/12 zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zde

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zde


Zadávací dokumentace veřejných zakázek


Na tomto místě naleznete zadávací dokumentaci veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Pokud zde žádnou zadávací dokumentaci nenajdete, znamená to, že Obec Adamov aktuálně žádnou veřejnou zakázku nevyhlašuje.

Dnes je: 24.01.2019

Svátek slaví: Milena

aktuality

Informace poplatky 2019
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2018
více

Oznámení občanům

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
DSO Adamov - Hůry
více
Informace
k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení změna termínu svozu popelnic
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o., SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO. MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.
více
Úřední hodiny v roce 2017

Rozpočet MŠ Adamov na rok 2017
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Podpora z Fondu solidarity EU
více

Odkazy