Úřední deska
Oznámení

o konání zasedání Zastupitelstva obce Adamov


Návrh

závěrečného účtu za rok 2018 obce Adamov


Smlouva o poskytnutí finanční dotace

pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Adamov


Návrh opatření obecné povahy

kormorán velký


Návrh

závěrečného účtu DSO Adamov - Hůry za rok 2018


Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

pro Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry


Informace poplatky 2019
Informace víceúčelové hřiště
Výsledky voleb

do Senátu Parlamentu ČR II. kolo


Výsledky voleb

do Senátu Parlamentu ČR


Výsledky voleb

do Zastupitelstva obce Adamov


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
Informace

k dani z nemovitých věcí na rok 2018


Oznámení změna termínu svozu popelnic

S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o.,

SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.


Úřední hodiny v roce 2018
Smlouva 7-2016

o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016


Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

informace k "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Podpora z Fondu solidarity EU
Informace provozovatele Čevak a.s.

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění