ZO 2014-2018

Usnesení

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 29. listopadu

usnesení