ZO 2018-2022

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12.9.2019

usnesení


Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 14.8.2019

usnesení


Usnesení

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 11.7.2019

usnesení


Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 3.6.2019

usnesení


Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 15.5.2019

usnesení


Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 1.4.2019

usnesení


Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 31.1.2019

usnesení


Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 20.12.2018

usnesení


Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 8.11.2018

usnesení


Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 29.10.2018

usnesení