ZO 2018-2022

Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 31.1.2019

usnesení