ZO 2018-2022

Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 8.11.2018

usnesení