ZO 2018-2022

Usnesení

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 15.4.2020

usnesení