ZO 2018-2022

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 29.01.2020

usnesení