ZO 2018-2022

Usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 17.10.2019

usnesení