ZO 2018-2022

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12.9.2019

usnesení