ZO 2018-2022

Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 14.8.2019

usnesení