ZO 2018-2022

Usnesení

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 11.7.2019

usnesení