ZO 2018-2022

Usnesení

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 29.6.2020

usnesení