ZO 2018-2022

Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 15.5.2019

usnesení