ZO 2014-2018

Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 13. listopadu 2014

zde