ZO 2014-2018

Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 4. listopadu 2014

zde