ZO 2014-2018

Usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 15. října 2015

usnesení