ZO 2014-2018

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 7. září 2015

usnesení