ZO 2014-2018

Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 3. srpna 2015

usnesení