ZO 2014-2018

Usnesení

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 18. června 2015

zde