ZO 2014-2018

Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 9. dubna 2015

zde