ZO 2014-2018

Usnesení

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 27. července 2016

usnesení