ZO 2014-2018

Usnesení

z 17. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 2. června 2016

usnesení