ZO 2014-2018

Usnesení

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 9. května 2016

Usnesení