ZO 2014-2018

Usnesení

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 7. dubna 2016

usnesení