ZO 2014-2018

Usnesení

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 15. února 2016

usnesení