ZO 2014-2018

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 11. ledna 2016

Usnesení