ZO 2014-2018

Usnesení

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 14. června 2017

usnesení