ZO 2014-2018

Usnesení

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 31. května 2017

usnesení