ZO 2014-2018

Usnesení

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 13. dubna 2017

usnesení