ZO 2014-2018

Usnesení

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 2. března 2017

usnesení