ZO 2014-2018

Usnesení

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 19. ledna 2017

usnesení